E. komercijos modelio diegimas įmonėje “Senoji trobelė” UAB

UAB „Senoji trobelė“ pradėjo įgyvendinti projektą E. komercijos modelio diegimas įmonėje “Senoji trobelė” UAB pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas – paskatinti verslo sandorių valdymą ir vykdymą elektroniniu būdu diegiant klientų savitarnos sprendimus ir integruojant išteklių valdymo sistemą su el. prekybos platforma.

Projekto bendra vertė – 14 600,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-02-23